หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมบำรุงรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาสูตรชีวภาพผสมน้ำฉีดพ่นขจัดกลิ่นกองขยะ) จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๐-๔๙-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28