หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ การโอน (ย้าย)) [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ระเบียบ วินัย) [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
การกำหนดสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 20 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)