หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งการกำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของกองการศึกษา [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานของกองช่าง [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ การโอน (ย้าย)) [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ระเบียบ วินัย) [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในกองคลัง [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2