หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.naphralan.go.th/or... ด้านบนหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน = โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.naphralan.go.th/bo... https://www.naphralan.go.th/st... 1.ด้านบนหัวข้อ บุคลากร = ผู้บริหาร
2.ด้านบนหัวข้อ บุคลากร = หัวหน้าส่วนราชกร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.naphralan.go.th/pr... https://www.naphralan.go.th/pr... ด้านบนหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน = อำนาจหน้าที่ = อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.naphralan.go.th/st... https://www.naphralan.go.th/pr... https://www.naphralan.go.th/pr... https://www.naphralan.go.th/pr... https://www.naphralan.go.th/pr... 1.ด้านบนหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน = ยุทธศาสตร์
2.ด้านบนหัวข้อ แผน = แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.naphralan.go.th/co... ด้านบนหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน = ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.naphralan.go.th/pr... https://www.naphralan.go.th/la... https://www.naphralan.go.th/la... https://www.naphralan.go.th/la... ด้านบนหัวข้อ ระเบียบ = กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านบนหัวข้อ ระเบียบ = ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้านบนหัวข้อ ระเบียบ = ระเบียบปฏิบัติอื่น
ด้านบนหัวข้อ ระเบียบ = พรบ./พรก.
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.naphralan.go.th/ne... https://www.naphralan.go.th/ne... https://www.naphralan.go.th/ne... ด้านบนหัวข้อ ข่าวสาร = ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้านบนหัวข้อ ข่าวสาร = ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านบนหัวข้อ ข่าวสาร = ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.naphralan.go.th/we... https://www.naphralan.go.th/we... ด้านบนหัวข้อ บริการประชาชน = กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.naphralan.go.th/ho... https://www.facebook.com/peopl... การเข้าเฟสบุ๊คของเทศบาลสามารถกดที่สัญลักษณ์ของเฟสบุ๊ค บริเวณมุมบนขวามือ ของหน้าเว็บไซต์หลัก และ การเข้าไลน์ของเทศบาล สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเข้าไอดีไลน์ของเทศบาล ซึ่งสัญลักษณ์จะอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.naphralan.go.th/we... บริเวณด้านล่างสุดฝั่งขวาของหน้าเว็บไซต์หลัก = นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5