ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 


นางกาญจน์มณี ศรีเจริญ
ผู้นำชุมชนอาสาพัฒนา


นายลำใย จบศรี
ผู้นำชุมชนเขานกยูง


นายปัญญา เริงสุคนธ์
ผู้นำชุมชนตลาดสด


นายบุญมี ทรัพย์กุญชร
ผู้นำชุมชนคุ้งเขาเขียว


นายประยูร ปึกคม
ผู้นำชุมชนเขาพาดแอกเหนือ


นายวิโรจน์ เวชเจริญ
ผู้นำชุมชนเขาพาดแอกใต้


นายกรี เทียนทอง
ผู้นำชุมชน


นายพลวิวัฒน์ บุญมายศพงค์
ผู้นำชุมชน


นายสมพร เจกะพงษ์
ผู้นำชุมชน


นางสมจิตร คุณเลิศกิจ
ผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำชุมชน
 ผู้นำชุมชนผู้นำชุมชน
 
 


นายสมจิตร โยธาธรรม
อสม.


นางกาญจน์มณี ศรีเจริญ
อสม.


นางดวงพันธ์ ศรีวิเศษ
อสม.


นางมานิจ เจกะพงษ์
อสม.


นางลำดวน เกตุสม
อสม.


นายปัญญา เริงสุคนธ์
อสม.


นายธำรงค์ สมีเพชร
อสม.


นางอนงค์ วงษ์สง่า
อสม.


นางพงษ์หล้า ราพะมัญ
อสม.


นางสาวพัชรินทร์ เทศรารมย์
อสม.


นางสุภัคพิน แอยสุข
อสม.


นายบุญมี ทรัพย์กุญชร
อสม.


นายประยูร ปึกคม
อสม.


นางสาวฉลวย เกตุสำอางค์
อสม.


นางลลิตา นาคสุข
อสม.


นางวิมล จินดา
อสม.


นางอรพรรณ ทองก้อน
อสม.
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,738,576 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com