ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายคมนา อรรถวิทยากุล
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาววิไล สาระเดช
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางรุจีรัตน์ คร้ามผิว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)


นายอนุชิต ชูคันหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,642,422 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com