หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายคมนา อรรถวิทยากุล
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาววิไล สาระเดช
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางรุจีรัตน์ คร้ามผิว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)


นายอนุชิต ชูคันหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทร : 036-347-125, 036-347-126 โทรสาร : 036-347-127
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,962,332 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-347-125,036-347-126
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10