ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


   

โทรศัพท์
การโทรศัพท์ มีเขตสำนักงานการโทรศัพท์ภูมิภาคที่ 9 จังหวัดสระบุรี
ให้บริการ

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ปณ.พุแค) จำนวน 1 แห่ง
 
 
การบริการการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน รับกระแสไฟฟ้ามาจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี (สาขาอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)
การบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน รับบริการน้ำประปา มาจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (สาขาอำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี)
 
 


   

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะเป็นโบราณสถาน ได้แก่ วัดหน้าพระลาน
วัดหน้าพระลาน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2506 โดยมีนายสุวรรณ ฉ่ำใจหาญ เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ทางวัดมีการสอนปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา วัดหน้าพระลาน เป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์จริงได้ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเคยถูกเผาทำลาย จากความขัดแย้งทางด้านศาสนา แต่องค์หลวงพ่อกลับไม่มีร่องรอยการถูกเผาทำลาย ชาวพุทธในประเทศอินเดียให้ความเคารพ เสื่อมใสในองค์หลวงพ่อมานานแล้ว หลายคนเรียกว่า “หลวงพ่ออ้วน” เป็นการขนานนามตามพุทธลักษณะที่อ้วนท้วม สมบูรณ์ ทางภาษาอินเดีย เรียกว่า “โมต้าบาบา” ต่อมา พระครูสิริภัทรกิจ ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อศรี ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้จาริกเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ ณ ประเทศอินเดีย หลวงพ่อศรีได้เกิดความศรัทธา และด้วยลักษณะรูปองค์มีความงดงาม ลักษณะมีความเมตตายิ่ง จึงได้ขออนุญาตจากประเทศอินเดีย เพื่อดำเนินการสร้างเท่าองค์จริงขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีผู้นำหินอ่อนสีดำมาถวาย จึงได้แกะสลักสร้างหลวงพ่อองค์ดำขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้ชาวพุทธและประชาชนโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองตลอดไป
 


 


 
การบริการ      

โรงกลึงโลหะ จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 14 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 7 แห่ง

ร้านสักผิวหนัง จำนวน 1 แห่ง

ปั้มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ปั้มแก๊ส จำนวน 1 แห่ง

บิ๊กซี มินิ จำนวน 1 แห่ง

โลตัสเอ็กเพรส จำนวน 1 แห่ง

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 2 แห่ง

โรงพิมพ์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 3 แห่ง

ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 97 แห่ง

ไปรษณีย์โทรเลข (ปณ.พุแค) จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารกรุงไทย (สาขาหน้าพระลาน) จำนวน 1 แห่ง
         
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ      

โรงโม่หิน จำนวน 20 แห่ง

โรงงานปูนขาว จำนวน 4 แห่ง

โรงงานกลึงหินอ่อน จำนวน 8 แห่ง

โรงงานแต่งแร่ จำนวน 3 แห่ง

โรงงานหินอ่อน จำนวน 1 แห่ง
         
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ      

มีตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

ตลาดนัด จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,738,594 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2560  
     
  โทรศัพท์ : 036-347-125, 036-347-126  
  โทรสาร : 036-347-127  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com